پنل های کاربری

توجه داشته باشید :

 • قیمت ها برحسب ریال است.
 • در همه اپراتور ها برگشت هزینه پیام های ارسال نشده و بلک لیست وجود دارد.
 • دریافت پیامک رایگان است.
 • پنل های پیام کوتاه بصورت دائمی واگذار شده و هیچ هزینه ای در سال های آتی اخذ نمی گردد.
  • پنل برنزی
  • رایگان!
  • امکانات

  • ارسال پیامک تکی : دارد
  • ارسال پیامک گروهی : دارد
  • ارسال پیامک دفترچه تلفن : دارد
  • ارسال پیامک بانک شماره : دارد
  • ارسال پیامک منطقه ای ، کشوری : دارد
  • ارسال پیامک شهری و استانی : دارد
  • ارسال پیامک کدپستی : دارد
  • ارسال زماندار : دارد
  • ارسال نظیر به نظیر : دارد
  • ارسال مشاغل و نیازمندی : دارد
  • منشی : دارد
  • ارسال پیامک مناسبت : دارد
  • ارسال اخطاریه : دارد
  • ارسال اقساط : دارد
  • مسابقه : دارد
  • قرعه کشی : دارد
  • نظرسنجی : دارد
  • ارسال هدیه : دارد
  • تحلیلگر : دارد
  • نوبت دهی : دارد
  • استعلام لیست سیاه : دارد
  • ارسال کارت ویزیت : دارد
  • ارسال محله ای : دارد
  • ارسال مشاغل به تفکیک استان : دارد
  • ارسال دکل BTS ایرانسل : دارد
  • ارسال سن و جنسیت : دارد
  • ارسال پیامک بین الملل : دارد
  • وب سرویس : دارد
  • گزارش پیامک های ارسال شده : دارد
  • ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : دارد
  • دریافت پیامک : دارد
  • شارژ آنلاین : دارد
  • محدودیت ارسال : خیر
  • بازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : ندارد
  • پیامک هدیه (تعداد) : ندارد
  • تعرفه ارسال پیام کوتاه : ۱۵۰ ریال
  • ثبت نام
  • پنل نقره ای
  • 290,000 ریال
  • امکانات

  • ارسال پیامک تکی : دارد
  • ارسال پیامک گروهی : دارد
  • ارسال پیامک دفترچه تلفن : دارد
  • ارسال پیامک بانک شماره : دارد
  • ارسال پیامک منطقه ای ، کشوری : دارد
  • ارسال پیامک شهری و استانی : دارد
  • ارسال پیامک کدپستی : دارد
  • ارسال زماندار : دارد
  • ارسال نظیر به نظیر : دارد
  • ارسال مشاغل و نیازمندی : دارد
  • منشی : دارد
  • ارسال پیامک مناسبت : دارد
  • ارسال اخطاریه : دارد
  • ارسال اقساط : دارد
  • مسابقه : دارد
  • قرعه کشی : دارد
  • نظرسنجی : دارد
  • ارسال هدیه : دارد
  • تحلیلگر : دارد
  • نوبت دهی : دارد
  • استعلام لیست سیاه : دارد
  • ارسال کارت ویزیت : دارد
  • ارسال محله ای : دارد
  • ارسال مشاغل به تفکیک استان : دارد
  • ارسال دکل BTS ایرانسل : دارد
  • ارسال سن و جنسیت : دارد
  • ارسال پیامک بین الملل : دارد
  • وب سرویس : دارد
  • گزارش پیامک های ارسال شده : دارد
  • ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : دارد
  • دریافت پیامک : دارد
  • شارژ آنلاین : دارد
  • محدودیت ارسال : خیر
  • بازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : دارد
  • پیامک هدیه (تعداد) : ۱۰۰
  • تعرفه ارسال پیام کوتاه : ۱۴۰ ریال
  • ثبت نام
  • پنل طلایی
  • 450,000 ریال
  • امکانات

  • ارسال پیامک تکی : دارد
  • ارسال پیامک گروهی : دارد
  • ارسال پیامک دفترچه تلفن : دارد
  • ارسال پیامک بانک شماره : دارد
  • ارسال پیامک منطقه ای ، کشوری : دارد
  • ارسال پیامک شهری و استانی : دارد
  • ارسال پیامک کدپستی : دارد
  • ارسال زماندار : دارد
  • ارسال نظیر به نظیر : دارد
  • ارسال مشاغل و نیازمندی : دارد
  • منشی : دارد
  • ارسال پیامک مناسبت : دارد
  • ارسال اخطاریه : دارد
  • ارسال اقساط : دارد
  • مسابقه : دارد
  • قرعه کشی : دارد
  • نظرسنجی : دارد
  • ارسال هدیه : دارد
  • تحلیلگر : دارد
  • نوبت دهی : دارد
  • استعلام لیست سیاه : دارد
  • ارسال کارت ویزیت : دارد
  • ارسال محله ای : دارد
  • ارسال مشاغل به تفکیک استان : دارد
  • ارسال دکل BTS ایرانسل : دارد
  • ارسال سن و جنسیت : دارد
  • ارسال پیامک بین الملل : دارد
  • وب سرویس : دارد
  • گزارش پیامک های ارسال شده : دارد
  • ایجاد و مدیریت دفترچه تلفن : دارد
  • دریافت پیامک : دارد
  • شارژ آنلاین : دارد
  • محدودیت ارسال : خیر
  • بازگشت هزینه پیام های ارسال نشده : دارد
  • پیامک هدیه (تعداد) : ۲۰۰
  • تعرفه ارسال پیام کوتاه : ۱۳۰ ریال
  • ثبت نام

پنل های نمایندگی

reseller

توجه داشته باشید :

 • قیمت ها برحسب ریال است.
 • پنل های نمایندگی تمامی امکانات پنل های کاربری را دارا هستند.
 • خط هایی که به کاربران هدیه داده میشود از اپراتور ۵۰۰۰ است.
 • در همه اپراتور ها برگشت هزینه پیام های ارسال نشده و بلک لیست وجود دارد.
 • پنل های نمایندگی پیام کوتاه بصورت سالانه واگذار شده و بسته به ارسال از رایگان تا ۳۰ درصد مبلغ خرید هزینه تمدید دریافت میشود.
  • پنل نمایندگی
  • 990,000 ریال
  • امکانات

  • گزارشات : دارد
  • مانیتورینگ ارسال : دارد
  • دامنه اختصاصی : دارد
  • لوگو اختصاصی : دارد
  • درگاه اختصاصی پرداخت : دارد
  • افزودن کاربر : دارد
  • مدیریت کاربران : دارد
  • درج خبر : دارد
  • درج اعلان : دارد
  • مدیریت قالب : دارد
  • ارسال پیام به کاربر : دارد
  • ایجاد بسته : دارد
  • مدیریت بسته : دارد
  • ایجاد تعرفه پیام : دارد
  • مدیریت تعرفه پیام : دارد
  • ایجاد تعرفه خطوط : دارد
  • مدیریت تعرفه خطوط : دارد
  • پشتیبانی اختصاصی : دارد
  • ایجاد نماینده : ندارد
  • ایجاد نماینده مشابه : ندارد
  • مدیریت نماینده : ندارد
  • پیامک هدیه (تعداد) : ۳۰۰
  • تعرفه ارسال پیام کوتاه : ۱۰۸ ریال
  • ثبت نام
  • نمایندگی ارشد
  • 1,500,000 ریال
  • امکانات

  • گزارشات : دارد
  • مانیتورینگ ارسال : دارد
  • دامنه اختصاصی : دارد
  • لوگو اختصاصی : دارد
  • درگاه اختصاصی پرداخت : دارد
  • افزودن کاربر : دارد
  • مدیریت کاربران : دارد
  • درج خبر : دارد
  • درج اعلان : دارد
  • مدیریت قالب : دارد
  • ارسال پیام به کاربر : دارد
  • ایجاد بسته : دارد
  • مدیریت بسته : دارد
  • ایجاد تعرفه پیام : دارد
  • مدیریت تعرفه پیام : دارد
  • ایجاد تعرفه خطوط : دارد
  • مدیریت تعرفه خطوط : دارد
  • پشتیبانی اختصاصی : دارد
  • ایجاد نماینده : دارد
  • ایجاد نماینده مشابه : ندارد
  • مدیریت نماینده : دارد
  • پیامک هدیه (تعداد) : ۵۰۰
  • تعرفه ارسال پیام کوتاه : ۱۰۵ ریال
  • ثبت نام
  • نمایندگی کامل
  • 3,000,000 ریال
  • امکانات

  • گزارشات : دارد
  • مانیتورینگ ارسال : دارد
  • دامنه اختصاصی : دارد
  • لوگو اختصاصی : دارد
  • درگاه اختصاصی پرداخت : دارد
  • افزودن کاربر : دارد
  • مدیریت کاربران : دارد
  • درج خبر : دارد
  • درج اعلان : دارد
  • مدیریت قالب : دارد
  • ارسال پیام به کاربر : دارد
  • ایجاد بسته : دارد
  • مدیریت بسته : دارد
  • ایجاد تعرفه پیام : دارد
  • مدیریت تعرفه پیام : دارد
  • ایجاد تعرفه خطوط : دارد
  • مدیریت تعرفه خطوط : دارد
  • پشتیبانی اختصاصی : دارد
  • ایجاد نماینده : دارد
  • ایجاد نماینده مشابه : دارد
  • مدیریت نماینده : دارد
  • پیامک هدیه (تعداد) : ۷۰۰
  • تعرفه ارسال پیام کوتاه : ۱۰۰ ریال
  • ثبت نام

کیفیت را

با ما تجربه کنید

logo-samandehi logo-enamad

نماد های اعتماد به وب گستر
اعتماد به وب گستر آسان است